FAQ

FOTOWOLTAIKA - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA


 • Jak działa instalacja fotowoltaiczna?

  Panele fotowoltaiczne zamieniają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Wytworzony w fotowoltaice prąd stały przepływa przez inwerter (falownik) i zostaje przekształcony w prąd przemienny, czyli dokładnie taki jaki mamy w gniazdkach (230V). Uzyskaną energię elektryczną można zużywać na bieżąco, magazynować albo sprzedawać – w zależności od rodzaju instalacji fotowoltaicznej.

 • Jak dobrać wielkość instalacji?
 • Jak długo działa instalacja fotowoltaiczna?

  Instalacje fotowoltaiczne mają bardzo długi czas użytkowania. By odpowiedzieć sobie na pytanie jak długo będzie działać fotowoltaika trzeba uświadomić sobie, że w tak prostym układzie faktycznie nie ma co się zepsuć. Przez pierwsze 20 lat po założeniu instalacji będzie ona działać bez zarzutu. Potem sprawność paneli zacznie powoli spadać. Po 25 latach użytkowania będą one miały ok. 90% pierwotnej sprawności. wtedy też najprawdopodobniej będzie należało wymienić falownik. Teoretycznie jeszcze po 40 latach panele fotowoltaiczne będą wytwarzały nieco energii poprawnie pracować jednak z mniejszą sprawnością. Producenci zdają sobie sprawę jak trwały jest ich produkt i proponują wieloletnie gwarancje. Zazwyczaj jest to od 12 do 25 lat, przy zakładanym czasie eksploatacji 25-30 lat.

  >

 • Ile energii elektrycznej w ciągu roku produkują panele fotowoltaiczne?

  W Polsce można przyjąć, że dla instalacja skierowana na południe o mocy 1 kWp wytworzy około 900-1100 kWh energii elektrycznej w ciągu roku.

  Ilość wyprodukowanej energii elektrycznej zależy bezpośrednio od ilości promieniowania słonecznego, które w danym okresie pada na moduł fotowoltaiczny. Na ilość wyprodukowanej energii ma wpływ miejsce bez zacienień, kąt oraz kierunek ułożenia modułów, a także sprawność zastosowanych urządzeń.

 • Jakie moduły wybrać? Różnice pomiędzy panelami polikrystalicznymi a monokrystalicznymi.

  Bardzo dobra wydajność przy niskich temperaturach, natomiast przy wysokich ich wydajność maleje.

 • Jaki jest idealny kąt nachylenia dachu pod instalację fotowoltaiczną?

  Między 30˚ a 45˚

 • Jaka powierzchnia dachu jest potrzebna w przypadku instalacji fotowoltaicznej?

  Orientacyjnie przyjmuje się, ze 1kW mocy paneli zajmuje ok 5,3 m2 powierzchni. Standardowy moduł o mocy 320 Wp to rozmiary ok 1.7m x 1 m

 • Jaka jest różnica pomiędzy instalacją kolektorów słonecznych a fotowoltaiką?

  Kolektory i panele różnią się mechanizmami, na których opiera się ich działanie. W kolektorach, które mają za zadanie ogrzewanie wody, potrzebny jest płynny czynnik chłodzący – przeważnie glikol – który przepływając przez nie przyjmuje ciepło i przekazuje je dalej do systemu. Panele fotowoltaiczne do wytwarzania prądu wykorzystują „efekt fotowoltaiczny”, który polega na powstaniu siły elektromotorycznej pod wpływem promieniowania świetlnego. Panele PV mają wiele nazw: bateria słoneczna, ogniwa słoneczne, panele solarne, moduły PV.

 • Czy moduły fotowoltaiczne trzeba odśnieżać?

  Nie, ponieważ w układzie zamontowane są diody bajpasowe, które w razie przykrycia modułu śniegiem, zamykają układ co powoduje wzrost temperatury i topnienie śniegu.

PYTANIA DOTYCZĄCE FIRMY INSUN


 • Ile firma Insun daje gwarancji na swoje falowniki?

  Firma Insun daje 5 lat gwarancji na swój produkt z możliwością przedłużenia.

 • Jak wygląda serwis instalacji fotowoltaicznej przez Państw firmę?

  Instalacje fotowoltaiczne uchodzą za mało awaryjne i bezobsługowe. Gwarancja producenta na efektywność prądotwórczą systemów wynosi około 25 lat! Oczywiście czasem firmy w celu utrzymania gwarancji mogą wymagać corocznych przeglądów serwisowych. Koszt i zakres takiego przeglądu zazwyczaj ustalany jest indywidualnie.

 • Jaki jest czas realizacji zamówienia instalacji w Państw firmie?

  Zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej razem z wizją lokalną trwa około tygodnia. Montaż dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 kWp jest wykonywany przez nas w ciągu jednego lub dwóch dni. Po zgłoszeniu gotowości odbioru instalacji fotowoltaicznej zakład energetyczny w ciągu kilku tygodni dokonuje weryfikacji poprawności podłączenia. W razie potrzeby, dokonuje wymiany licznika i wydaje zgodę na uruchomienie i przyłączenie instalacji do sieci.


INSTALACJA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH ORAZ ICH PODŁĄCZENIE


 • Czy instalacja fotowoltaiczna wymaga specjalnego pozwolenia?

  Nie. Wytwórca energii w mikroinstalacji (o mocy do 40 kWp) i małej instalacji fotowoltaicznej (o mocy od 40 do 200 kWp) będący przedsiębiorcą w myśl art. 3 Ustawy OZE nie musi uzyskiwać koncesji na wytwarzanie energii. Koncesja jest wymagana jeżeli wytwórca zamierza produkować prąd w dużych instalacjach fotowoltaicznych tj. większych niż 200 kWp. Osoby fizyczne również zwolnione są z obowiązku uzyskiwania koncesji.

 • Kto zapłaci za podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci?

  W przypadku gdy dana nieruchomość jest już podłączona do sieci energetycznej (jako odbiorca), koszty związane z przyłączeniem mikroinstalacji do sieci energetycznej (do wysokości aktualnej mocy przyłączeniowej) ponosi jej operator. Oczywiście chodzi tutaj o wszelkie układy zabezpieczające, montaż licznika dwukierunkowego itp. – prosument jest zwolniony z tego typu opłat.

 • Czy operator sieci energetycznej ma obowiązek przyłączyć instalację fotowoltaiczną?

  Tak, Operator Systemu Dystrybucyjnego ma obowiązek podłączyć naszą inwestycję do 30 dni od zgłoszenia zakończenia prac montażowych.