Polityka prywatności

I. Wstęp W trosce o prywatność osób odwiedzających stronę internetową www.insun.pl na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm. – dalej „Ustawa”). Prosimy o zapoznanie się z zasadami, według których przetwarzamy Państwa dane osobowe. II. Informacje uzyskiwane o użytkowniku Udostępniają Państwo spółce INSUN Sp. z o.o. wyłącznie te dane, które posłużą spółce INSUN Sp. z o.o. do świadczenia żądanej usługi. Państwa dane osobowe nie będą przez spółkę INSUN Sp. z o.o. przechowywane dłużej niż to konieczne w celu świadczenia usługi bądź dłużej, niż jest to wymagane w świetle obowiązujących przepisów prawa. III. Odnośniki do innych stron Strona internetowa www.insun.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych www. Spółka INSUN Sp. z o.o.. nie ponosi, i nie może ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Spółka INSUN Sp. z o.o. rekomenduje, zapoznanie się z polityka prywatności po przejściu na inne strony www. III. Przekazywanie danych użytkownika osobom trzecim Państwa dane mogą zostać przekazane przedstawicielom spółki INSUN Sp. z o.o. oraz w celach związanych z obsługą Państwa zgłoszenia oraz w celu udzielania Państwu kompleksowej informacji o oferowanych produktach i usługach. Państwa dane nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom, o ile nie będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub o ile nie zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę Państwa praw. Ponadto, dane na temat użytkowników naszej witryny oraz ich preferencji mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk, przy czym statystyki takie pozostają anonimowe i nie zawierają danych identyfikujących poszczególnych użytkowników. IV. Inne informacje Podczas wizyt na naszej stronie, na Państwa komputerze zapisywane są fragmenty kodu zwane cookies. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Pliki Cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych, a ich zawartość nie umożliwiała identyfikacji użytkownika. Cookies stosowane są na wielu witrynach internetowych. W przypadku wyłączenia funkcji cookies, niektóre elementy naszej witryny internetowej mogą być niedostępne. V. Badanie zgodności danych W celu uzyskania informacji na temat Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas bądź w celu uzyskania dostępu lub możliwości poprawienia takich danych zgodnie z przepisami Ustawy, prosimy o kontakt z administratorem strony pod adresem buiro@insun.pl. VI. Zmiana Polityki Prywatności Spółka INSUN Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany Polityki prywatności w każdym czasie poprzez opublikowanie aktualnej treści na tej stronie. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 01.06.2012 lub całości serwisu bez wcześniejszego uprzedzenia.