Realizacja:

Chrząstawa Mała

Zdjęcia realizacji:


Opis inwestycji:


Przedstawiamy kolejną instalację fotowoltaiczną, która zawiera optymalizację systemu.
Ze względu na konstrukcję dachu, aby zapewnić maksymalny uzysk energii elektrycznej pod każdym modułem fotowoltaicznym zamontowano optymalizator mocy.

Szczegóły:


Moc instalacji: 9,28 kWp
Moduły monokrystaliczne: JA Solar 320 Wp - 29 sztuk
Inwerter: SolarEdge SE8K
Optymalizatory mocy: SolarEdge 29 sztuk
System montażowy: K2
Prognozowana produkcja energii elektrycznej: 8 048,15 kWh/rok (Wartość oszacowana na podstawie archiwalnych danych o nasłonecznieniu. Rzeczywiste wartości mogą być większe. W roku 2018 uzysk energii z instalacji fotowoltaicznych był większy od szacowanego o 25%)
Gwarancje:  
Moduły: 12 lat na wady ukryte oraz 25 lat na wydajność modułów fotowoltaicznych
Inwerter: 12 lat
Optymalizatory mocy: 25 lat
System montażowy K2: 12 lat