Bilansowanie – jak to działa?

23 września, 2019
Zdecydowałeś się na sprzyjające środowisku naturalnemu i budżetowi domowemu panele słoneczne? A może dopiero rozważasz montaż paneli fotowoltaicznych? Zanim wybierzesz, jakiego rodzaju fotowoltaika Cię interesuje, przekonaj się, czym są i jak działają system odpustów oraz bilansowanie. Najlepsze panele fotowoltaiczne, zamontowane w odpowiednim miejscu i właściwie ustawione, pozwolą Ci wykorzystywać produkowaną energię w pełni i oszczędzać!

fotowoltaika bilansowanie i system opustów

Kim jest prosument? – panele fotowoltaiczne w pigułce

W świetle prawa prosument to osoba, która założyła panele fotowoltaiczne, dzięki czemu jednocześnie produkuje i konsumuje energię – ale wyłącznie na swoje potrzeby. Taka osoba nie może czerpać korzyści materialnych ze sprzedaży energii. Może za to oddawać nadwyżki wytwarzanej energii, by w zamian otrzymywać energię z sieci. By korzystać z tego systemu wymiany, należy podpisać umowę kompleksową o świadczenie usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej z zakładem energetycznym. Prosumentem jest ten, kto posiada instalacje fotowoltaiczne o mocy do 40 kW.

Instalacje fotowoltaiczne a system opustów

Mając panele fotowoltaiczne, można korzystać z systemu opustów, czyli bezgotówkowego rozliczania energii elektrycznej: wyprodukowanej i pobranej. Wówczas za odsprzedaż nadwyżki energii wytworzonej przez instalacje fotowoltaiczne nie otrzymuje się pieniędzy, tylko nieodpłatnie pobiera energię w sytuacjach, w których panele fotowoltaiczne wytwarzają mniej energii, niż potrzebują włączone urządzenia elektryczne w domu. System opustów działa w rozliczaniach okresowych, np. rocznych. Wszystko zależy, jakie okresy zostaną zawarte w umowie ze sprzedawcą energii.

W zamian za energię wytworzoną przez panele słoneczne w instalacji o mocy do 10 kW za 1 kWh otrzymuje się 0,8 kWh z sieci. Z kolei przy instalacji 10-40 kW za 1 kWh odebrać się 0,7 kWh. Z tego wynika, że im więcej energii do domu dostarcza fotowoltaika, tym mniejsza strata.

Czym jest bilansowanie międzyfazowe? – zanim zdecydujesz się na montaż paneli fotowoltaicznych

Najkorzystniejszym rozwiązaniem w domach jednorodzinnych są instalacje fotowoltaiczne trójfazowe. Od stycznia 2017 roku pozwalają one wykorzystywać bilansowanie międzyfazowe, a więc rozkładanie wyprodukowanej energii słonecznej na każdą z trzech faz. Dzięki temu prosumenci mający panele słoneczne mogą w pełni wykorzystywać tworzoną przez siebie energię, zamiast oddawać ją do sieci i pobierać energię (z sieci) dla urządzeń podłączonych do faz, których nie obsługuje fotowoltaika. Bez bilansowania traci się nawet 30% energii z instalacji!

Wniosek? Wybieraj instalacje fotowoltaiczne trójfazowe i oszczędzaj, zasilając domowe urządzenia podłączone do każdej z faz dzięki energii słonecznej!

< Powrót na stronę główną bloga