Czy fotowoltaika jest bezpieczna?

9 maja, 2022

Takie pytanie pojawia się w sieci od kilkunastu lat. Wraz ze wzrostem popularności samej fotowoltaiki, pojawia się jeszcze częściej. Niestety, część pojawiających się odpowiedzi bardzo mija się z prawdą. W tym artykule przybliżymy najważniejsze kwestie związane z bezpieczeństwem instalacji fotowoltaicznych.

Fotowoltaika a pole magnetyczne

To temat, który jest często poruszany przez przeciwników montowania instalacji fotowoltaicznych. Według nich, montowane na dachach panele wytwarzają silne pole magnetyczne, które może nie tylko zaburzać działanie urządzeń elektrycznych, ale przede wszystkim negatywnie wpływać na zdrowie mieszkańców domu.

Prawda jest taka, że instalacje fotowoltaiczne faktycznie generują pole magnetyczne. Z resztą podobnie, jak inne urządzenia, z którymi mamy kontakt każdego dnia – na czele z telefonami komórkowymi, routerami Wi-Fi czy telewizorami. Jak jednak potwierdzają wyniki licznych badań, przeprowadzonych między innymi przez WHO, nie ma dowodów na to, że powstałe w ten sposób pola magnetyczne negatywnie oddziałują na ludzkie zdrowie. Wynika to z tego, że panele fotowoltaiczne generują tzw. promieniowanie niejonizujące, które nie uszkadza ludzkiego DNA.

Pożar instalacji fotowoltaicznej – czy jest możliwy?

Ze względu na swoją budowę, panele fotowoltaiczne narażone są występowanie pożarów. Jak jednak pokazują dane, zarówno polskich strażaków, jak i międzynarodowych organizacji, samozapłony fotowoltaiki występują bardzo rzadko.

Odnotowane incydenty były głównie spowodowane błędami popełnionymi przy projektowaniu lub montażu instalacji. Dlatego, tak ważne jest, aby wybrać do tego zadania odpowiednio przygotowanych specjalistów – najlepiej z dużym doświadczeniem. Dodatkowo, obowiązujące od niedawna przepisy, nakładają na właścicieli instalacji o mocy powyżej 6,5 kWp prawny obowiązek uzgadniana obecności instalacji ze specjalistą ds. PPOŻ oraz miejscową strażą pożarną.

Instalacja fotowoltaiczna a porażenie prądem

Z praktycznego punktu widzenia, instalacja fotowoltaiczna to przydomowa elektrownia małych rozmiarów. Generowane w niej napięcie może być niebezpieczne dla ludzi – jeśli instalacja nie zostanie prawidłowo zamontowana i eksploatowana.

Żeby zredukować ryzyko porażenia prądem wykorzystuje się między innymi specjalne zabezpieczenia zwarciowe oraz przeciążeniowe. Dodatkowo, poszczególne elementy instalacji montowane są tak, aby nie były narażone na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych – na czele z opadami deszczu lub śniegu, a także wyładowaniami elektrycznymi.