Farmy słoneczne – co to jest?

11 stycznia, 2021 Od kilkunastu lat w większości państw Unii Europejskiej można zauważyć wzrost ilości energii wygenerowanej z odnawialnych źródeł. Z racji lokalizacji na mapie oraz dość łagodnego klimatu, w Polsce coraz większą popularnością cieszy się fotowoltaika w różnych formach – od pojedynczych paneli na domach jednorodzinnych, aż po farmy słoneczne.

Lokalizacja kluczem do sukcesu

Jak można się domyślić, pod nazwą farma słoneczna kryje się pole o dużej powierzchni, na którym umieszczone są panele słoneczne. Inaczej niż w przypadku mikroinstalacji, takich jak możemy dostrzec na dachach domów jednorodzinnych, farmy fotowoltaiczne umieszczane są na ziemi. Musi być to płaska powierzchnia, a dodatkowo należy pamiętać o relatywnie niskiej jakości gruntu. Dopiero w momencie, gdy jakość uprawna ziemi wyniesie IV lub niżej, można dokonywać inwestycji na tym obszarze. Najważniejsze jednak, aby lokalizacja mogła być maksymalnie nasłoneczniona, aby można było pozyskiwać jak największą ilość energii. Należy również pamiętać, że sama energia nie wystarczy. Ze względu na małą liczbę możliwości magazynowania, trzeba podłączyć całą inwestycję do sieci niskiego, bądź średniego napięcia.

Szereg kwestii administracyjnych

Wykorzystywanie gruntów w różnej formie musi być zaakceptowane prawnie przez wiele różnych, pozornie niepowiązanych ze sobą instytucji. Od wartości 6,5 kW generowanych przez instalację fotowoltaiczną należy uzgodnić jej postawienie w ramach ochrony przeciwpożarowej na mocy ustawy o prawie budowlanym. Po uzyskaniu aprobaty na budowę wydanej przez starostę powiatowego, przy budowie farmy słonecznej należy również sprawdzić, czy działka znajduje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Trzeba również pamiętać o uzyskaniu stosownej decyzji środowiskowej oraz koncesji. Bez niej nie ma możliwości dystrybuowania energią elektryczną pozyskaną z farmy fotowoltaicznej. Dopiero po rejestracji na Towarowej Giełdzie Energii oraz aprobacie firmy energetycznej, farma słoneczna może zacząć swoją działalność.

Czy warto inwestować w farmę słoneczną?

Przy odpowiednim, długofalowym planie z pewnością warto dokonać takiej inwestycji z kilku powodów. Przede wszystkim, jak zostało wspomniane na samym początku, cały świat szuka możliwości do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Z tego powodu łatwo można znaleźć dotacje na rozpoczęcie działalności farmy, czy to z Unii Europejskiej, czy też z polskiego rządu. Ponadto, rynek fotowoltaiczny wciąż się rozwija, także liczba uczestników tego rynku cały czas wzrasta. Niewątpliwie pozwoli to na rozwój farm słonecznych oraz zwrot z inwestycji.